Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», οι επιβάτες που ταξιδεύουν με ζώα συντροφιάς θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνουν τη “Δήλωση καταγραφής ζώου συντροφιάς“, η οποία είναι σε ισχύ από την Παρασκευή 23/09/2022 και να την παραδίδουν στον αρμόδιο της Οικονομικής

Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς Read More »