ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Οι αναχωρήσεις εμφανίζονται σε τοπική ώρα

*Όλα τα παιδιά κάτω των 5 ετών έχουν δωρεάν είσοδο. Για ειδικές τιμές και παροχές ανά κατηγορία, καθώς και προσφορές ημέρας, παρακαλούμε όπως μεταβείτε στις προσφορές.
Σφακιά
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΛΟΥΤΡΟ

icon Adult (12+ Years old) 10,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old) 15,00 €
icon Students 8,00 €
icon Child (5-12 Years old) 5,00 €
icon Car (up to 4m) 15,00 €
icon Car (over 4m) 20,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 10,00 €
icon Motorcycle (over 250cc) 15,00 €

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

icon Adult (12+ Years old) 15,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old) 25,00 €
adult Students 12,00€
child Child (5-12 Years old) 7,50 €
car Car (up to 4m) 25,00 €
car Car (over 4m) 30,00 €
moto Motorcycle (up to 250cc) 15,00 €
moto Motorcycle (over 250cc) 20,00 €

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΣΟΥΓΙΑ

icon Adult (12+ Years old) 22,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 18,00 €
icon Child (5-12 Years old) 11,00 €
icon Car (up to 4m) 30,00 €
icon Car (over 4m) 40,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00 €
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00 €

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

icon Adult (12+ Years old) 30,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 22,50 €
icon Child (5-12 Years old) 15,00 €
icon Car (up to 4m) 40,00 €
icon Car (over 4m) 50,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 20,00 €
icon Motorcycle (over 250cc) 25,00 €

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΓΑΥΔΟΣ

icon Adult (12+ Years old) 28,00 €*
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students
icon Child (5-12 Years old) 14,00 €*
icon Car (up to 4m) 35,00 €*
icon Car (over 4m) 45,00 €*
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00 €*
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00 €*
*Prices are different for the subsidised trips Chora Sfakion-Gavdos with the F/B "SAMARIA Ι".
For these prices you may be informed by telephone +302821095511-30, +302825091221, +302825091491.

loutro 1
ΛΟΥΤΡΟ - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ

icon Adult (12+ Years old) 10,00€
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 8,00€
icon Child (5-12 Years old) 5,00 €
icon Car (up to 4m) 15,00 €
icon Car (over 4m) 20,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 10,00 €
icon Motorcycle (over 250cc) 15,00 €

ΛΟΥΤΡΟ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

icon Adult (12+ Years old) 13,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 10,00 €
icon Child (5-12 Years old) 7,50 €
icon Car (up to 4m) -
icon Car (over 4m) -
icon Motorcycle (up to 250cc) -
icon Motorcycle (over 250cc) -

ΛΟΥΤΡΟ - ΣΟΥΓΙΑ

icon Adult (12+ Years old) 20,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 15,00 €
icon Child (5-12 Years old) 10,00 €
icon Car (up to 4m) -
icon Car (over 4m) -
icon Motorcycle (up to 250cc) -
icon Motorcycle (over 250cc) -

ΛΟΥΤΡΟ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

icon Adult (12+ Years old) 28,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 21,00 €
icon Child (5-12 Years old) 14,00 €
icon Car (up to 4m) -
icon Car (over 4m) -
icon Motorcycle (up to 250cc) -
icon Motorcycle (over 250cc) -

ΛΟΥΤΡΟ - ΓΑΥΔΟΣ

icon Adult (12+ Years old) 28,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students
icon Child (5-12 Years old) 14.00 €
icon Car (up to 4m) -
icon Car (over 4m) -
icon Motorcycle (up to 250cc) -
icon Motorcycle (over 250cc) -

Agia roumeli
ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ

icon Adult (12+ Years old) 15,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 12,00 €
icon Child (5-12 Years old) 7,50 €
icon Car (up to 4m) 25,00 €
icon Car (over 4m) 30,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00 €
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00 €

ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΛΟΥΤΡΟ

icon Adult (12+ Years old) 13,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 10,00 €
icon Child (5-12 Years old) 7,50 €
icon Car (up to 4m) -
icon Car (over 4m) -
icon Motorcycle (up to 250cc) -
icon Motorcycle (over 250cc) -

ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΣΟΥΓΙΑ

icon Adult (12+ Years old) 15,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 12,00 €
icon Child (5-12 Years old) 7,50 €
icon Car (up to 4m) 20,00 €
icon Car (over 4m) 25,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 10,00 €
icon Motorcycle (over 250cc) 15,00 €

ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

icon Adult (12+ Years old) 20,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 15,00 €
icon Child (5-12 Years old) 10,00 €
icon Car (up to 4m) 30,00 €
icon Car (over 4m) 40,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00 €
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00 €

ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΓΑΥΔΟΣ

icon Adult (12+ Years old) 28,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students
icon Child (5-12 Years old) 14,00 €
icon Car (up to 4m) 35,00 €
icon Car (over 4m) 45,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00 €
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00 €

σούγια
ΣΟΥΓΙΑ - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ

icon Adult (12+ Years old) 22,00€
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 18,00€
icon Child (5-12 Years old) 11,00€
icon Car (up to 4m) 30,00 €
icon Car (over 4m) 40,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00 €
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00 €

ΣΟΥΓΙΑ - ΛΟΥΤΡΟ

icon Adult (12+ Years old) 20,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 15,00 €
icon Child (5-12 Years old) 10.00 €
icon Car (up to 4m) -
icon Car (over 4m) -
icon Motorcycle (up to 250cc) -
icon Motorcycle (over 250cc) -

ΣΟΥΓΙΑ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

icon Adult (12+ Years old) 15,00€
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 12,00€
icon Child (5-12 Years old) 7,50€
icon Car (up to 4m) 20,00€
icon Car (over 4m) 25,00€
icon Motorcycle (up to 250cc) 10,00€
icon Motorcycle (over 250cc) 15,00€

ΣΟΥΓΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

icon Adult (12+ Years old) 15,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 12,00 €
icon Child (5-12 Years old) 7,50 €
icon Car (up to 4m) 20,00 €
icon Car (over 4m) 25,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 10,00 €
icon Motorcycle (over 250cc) 15,00 €

ΣΟΥΓΙΑ - ΓΑΥΔΟΣ

icon Adult (12+ Years old) 28,00€
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students
icon Child (5-12 Years old) 14,00€
icon Car (up to 4m) 35,00€
icon Car (over 4m) 46,00€
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00€
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00€

paleochora
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ

icon Adult (12+ Years old) 30,00€
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 22,50€
icon Child (5-12 Years old) 15,00€
icon Car (up to 4m) 40,00€
icon Car (over 4m) 50,00€
icon Motorcycle (up to 250cc) 20,00€
icon Motorcycle (over 250cc) 25,00€

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΛΟΥΤΡΟ

icon Adult (12+ Years old) 28,00€
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 21,00€
icon Child (5-12 Years old) 14,00€
icon Car (up to 4m) -
icon Car (over 4m) -
icon Motorcycle (up to 250cc) -
icon Motorcycle (over 250cc) -

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

icon Adult (12+ Years old) 20,00€
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 15,00€
icon Child (5-12 Years old) 10,00€
icon Car (up to 4m) 30,00€
icon Car (over 4m) 40,00€
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00€
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00€

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΣΟΥΓΙΑ

icon Adult (12+ Years old) 15,00€
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 12,00€
icon Child (5-12 Years old) 7,50€
icon Car (up to 4m) 20,00€
icon Car (over 4m) 25,00€
icon Motorcycle (up to 250cc) 10,00€
icon Motorcycle (over 250cc) 15,00€

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΓΑΥΔΟΣ

icon Adult (12+ Years old) 28,00€
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students
icon Child (5-12 Years old) 14,00€
icon Car (up to 4m) 35,00€
icon Car (over 4m) 50,00€
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00€
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00€

Γαύδος
ΓΑΥΔΟΣ - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ

icon Adult (12+ Years old) 28,00 € *
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students
icon Child (5-12 Years old) 14,00 € *
icon Car (up to 4m) 35,00 € *
icon Car (over 4m) 45,00 € *
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00 € *
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00 € *
*Prices are different for the subsidised trips Chora Sfakion-Gavdos with the F/B "SAMARIA Ι".
For these prices you may be informed by telephone +302821095511-30, +302825091221, +302825091491.

ΓΑΥΔΟΣ - ΛΟΥΤΡΟ

icon Adult (12+ Years old) 28,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Sudents
icon Child (5-12 Years old) 14,00 €
icon Car (up to 4m) -
icon Car (over 4m) -
icon Motorcycle (up to 250cc) -
icon Motorcycle (over 250cc) -

ΓΑΥΔΟΣ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

icon Adult (12+ Years old) 28,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students
icon Child (5-12 Years old) 14,00 €
icon Car (up to 4m) 35,00 €
icon Car (over 4m) 45,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00 €
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00 €

ΓΑΥΔΟΣ - ΣΟΥΓΙΑ

icon Adult (12+ Years old) 28,00€
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students
icon Child (5-12 Years old) 14,00€
icon Car (up to 4m) 35,00€
icon Car (over 4m) 46,00€
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00€
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00€

ΓΑΥΔΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

icon Adult (12+ Years old) 28,00€
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students
icon Child (5-12 Years old) 14,00€
icon Car (up to 4m) 35,00€
icon Car (over 4m) 50,00€
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00€
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00€