Με Επιστροφή Απλή Μετάβαση

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Οι αναχωρήσεις εμφανίζονται σε τοπική ώρα

*Όλα τα παιδιά κάτω των 5 ετών έχουν δωρεάν είσοδο. Για ειδικές τιμές και παροχές ανά κατηγορία, καθώς και προσφορές ημέρας, παρακαλούμε όπως μεταβείτε στις προσφορές.
Σφακιά
ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΛΟΥΤΡΟ

icon Adult (12+ Years old) 10,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old) 15,00 €
icon Students 7,50 €
icon Child (5-12 Years old) 5,00 €
icon Car (up to 4m) 20,00 €
icon Car (over 4m) 25,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 10,00 €
icon Motorcycle (over 250cc) 13,00 €

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

icon Adult (12+ Years old) 15,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old) 25,00 €
adult Students 11,20€
child Child (5-12 Years old) 7,50 €
car Car (up to 4m) 25,00 €
car Car (over 4m) 30,00 €
moto Motorcycle (up to 250cc) 15,00 €
moto Motorcycle (over 250cc) 20,00 €

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΣΟΥΓΙΑ

icon Adult (12+ Years old) 25,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 18,70 €
icon Child (5-12 Years old) 12,50 €
icon Car (up to 4m) 40,00 €
icon Car (over 4m) 50,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 20,00 €
icon Motorcycle (over 250cc) 25,00 €

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

icon Adult (12+ Years old) 30,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 22,50 €
icon Child (5-12 Years old) 15,00 €
icon Car (up to 4m) 45,00 €
icon Car (over 4m) 55,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 20,00 €
icon Motorcycle (over 250cc) 25,00 €

ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ - ΓΑΥΔΟΣ

icon Adult (12+ Years old) 28,00 €*
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 21,00 €*
icon Child (5-12 Years old) 14,00 €*
icon Car (up to 4m) 31,50 €
icon Car (over 4m) 45,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00 €*
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00 €*
*Prices are different for the subsidised trips with the F/B "SAMARIA Ι".
For these prices you may be informed by telephone +302821095511-30, +302825091221, +302825091491.

loutro 1
ΛΟΥΤΡΟ - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ

icon Adult (12+ Years old) 10,00€
icon Adult Aller-retour (12+ Years old) 15,00€
icon Students 7,50€
icon Child (5-12 Years old) 5,00 €
icon Car (up to 4m) 20,00 €
icon Car (over 4m) 25,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 10,00 €
icon Motorcycle (over 250cc) 13,00 €

ΛΟΥΤΡΟ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

icon Adult (12+ Years old) 13,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old) 23,00 €
icon Students 9,80 €
icon Child (5-12 Years old) 6,50 €
icon Car (up to 4m) -
icon Car (over 4m) -
icon Motorcycle (up to 250cc) -
icon Motorcycle (over 250cc) -

ΛΟΥΤΡΟ - ΣΟΥΓΙΑ

icon Adult (12+ Years old) 20,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 15,00 €
icon Child (5-12 Years old) 10,00 €
icon Car (up to 4m) -
icon Car (over 4m) -
icon Motorcycle (up to 250cc) -
icon Motorcycle (over 250cc) -

ΛΟΥΤΡΟ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

icon Adult (12+ Years old) 28,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 21,00 €
icon Child (5-12 Years old) 14,00 €
icon Car (up to 4m) -
icon Car (over 4m) -
icon Motorcycle (up to 250cc) -
icon Motorcycle (over 250cc) -

ΛΟΥΤΡΟ - ΓΑΥΔΟΣ

icon Adult (12+ Years old) 28,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 21,00 €
icon Child (5-12 Years old) 14.00 €
icon Car (up to 4m) -
icon Car (over 4m) -
icon Motorcycle (up to 250cc) -
icon Motorcycle (over 250cc) -

Agia roumeli
ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ

icon Adult (12+ Years old) 15,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old) 25,00 €
icon Students 11,20 €
icon Child (5-12 Years old) 7,50 €
icon Car (up to 4m) 25,00 €
icon Car (over 4m) 30,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00 €
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00 €

ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΛΟΥΤΡΟ

icon Adult (12+ Years old) 13,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old) 23,00 €
icon Students 9,80 €
icon Child (5-12 Years old) 6,50 €
icon Car (up to 4m) -
icon Car (over 4m) -
icon Motorcycle (up to 250cc) -
icon Motorcycle (over 250cc) -

ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΣΟΥΓΙΑ

icon Adult (12+ Years old) 15,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 11,20 €
icon Child (5-12 Years old) 7,50 €
icon Car (up to 4m) 20,00 €
icon Car (over 4m) 25,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 10,00 €
icon Motorcycle (over 250cc) 15,00 €

ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

icon Adult (12+ Years old) 20,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 15,00 €
icon Child (5-12 Years old) 10,00 €
icon Car (up to 4m) 30,00 €
icon Car (over 4m) 40,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00 €
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00 €

ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ - ΓΑΥΔΟΣ

icon Adult (12+ Years old) 28,00 €*
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 21,00 €*
icon Child (5-12 Years old) 14,00 €*
icon Car (up to 4m) 31,50 €
icon Car (over 4m) 45,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00 €*
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00 €*
*Prices are different for the subsidised trips with the F/B "SAMARIA Ι".
For these prices you may be informed by telephone +302821095511-30, +302825091221, +302825091491.

σούγια
ΣΟΥΓΙΑ - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ

icon Adult (12+ Years old) 25,00€
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 18,70€
icon Child (5-12 Years old) 12,50€
icon Car (up to 4m) 40,00 €
icon Car (over 4m) 50,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 20,00 €
icon Motorcycle (over 250cc) 25,00 €

ΣΟΥΓΙΑ - ΛΟΥΤΡΟ

icon Adult (12+ Years old) 20,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 15,00 €
icon Child (5-12 Years old) 10.00 €
icon Car (up to 4m) -
icon Car (over 4m) -
icon Motorcycle (up to 250cc) -
icon Motorcycle (over 250cc) -

ΣΟΥΓΙΑ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

icon Adult (12+ Years old) 15,00€
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 11,20€
icon Child (5-12 Years old) 7,50€
icon Car (up to 4m) 20,00€
icon Car (over 4m) 25,00€
icon Motorcycle (up to 250cc) 10,00€
icon Motorcycle (over 250cc) 15,00€

ΣΟΥΓΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

icon Adult (12+ Years old) 15,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 11,20 €
icon Child (5-12 Years old) 7,50 €
icon Car (up to 4m) 20,00 €
icon Car (over 4m) 25,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 10,00 €
icon Motorcycle (over 250cc) 15,00 €

ΣΟΥΓΙΑ - ΓΑΥΔΟΣ

icon Adult (12+ Years old) 28,00€
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 21,00€
icon Child (5-12 Years old) 14,00€
icon Car (up to 4m) 35,00€
icon Car (over 4m) 46,00€
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00€
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00€

paleochora
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ

icon Adult (12+ Years old) 30,00€
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 22,50€
icon Child (5-12 Years old) 15,00€
icon Car (up to 4m) 45,00€
icon Car (over 4m) 55,00€
icon Motorcycle (up to 250cc) 20,00€
icon Motorcycle (over 250cc) 25,00€

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΛΟΥΤΡΟ

icon Adult (12+ Years old) 28,00€
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 21,00€
icon Child (5-12 Years old) 14,00€
icon Car (up to 4m) -
icon Car (over 4m) -
icon Motorcycle (up to 250cc) -
icon Motorcycle (over 250cc) -

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

icon Adult (12+ Years old) 20,00€
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 15,00€
icon Child (5-12 Years old) 10,00€
icon Car (up to 4m) 30,00€
icon Car (over 4m) 40,00€
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00€
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00€

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΣΟΥΓΙΑ

icon Adult (12+ Years old) 15,00€
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 11,20€
icon Child (5-12 Years old) 7,50€
icon Car (up to 4m) 20,00€
icon Car (over 4m) 25,00€
icon Motorcycle (up to 250cc) 10,00€
icon Motorcycle (over 250cc) 15,00€

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΓΑΥΔΟΣ

icon Adult (12+ Years old) 30,00€*
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students 22,50€*
icon Child (5-12 Years old) 15,00€*
icon Car (up to 4m) 35,00€
icon Car (over 4m) 50,00€
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00€*
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00€*
*Prices are different for the subsidised trips with the F/B "SAMARIA Ι". For these prices you may be informed by telephone +302821095511-30, +302825091221, +302825091491.

Γαύδος
ΓΑΥΔΟΣ - ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ

icon Adult (12+ Years old) 28,00 € *
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students
icon Child (5-12 Years old) 14,00 € *
icon Car (up to 4m) 31,50 €
icon Car (over 4m) 45,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00 € *
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00 € *
*Prices are different for the subsidised trips with the F/B "SAMARIA Ι".
For these prices you may be informed by telephone +302821095511-30, +302825091221, +302825091491.

ΓΑΥΔΟΣ - ΛΟΥΤΡΟ

icon Adult (12+ Years old) 28,00 €
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Sudents
icon Child (5-12 Years old) 14,00 €
icon Car (up to 4m) -
icon Car (over 4m) -
icon Motorcycle (up to 250cc) -
icon Motorcycle (over 250cc) -

ΓΑΥΔΟΣ - ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ

icon Adult (12+ Years old) 28,00 €*
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students
icon Child (5-12 Years old) 14,00 €*
icon Car (up to 4m) 31,50 €
icon Car (over 4m) 45,00 €
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00 €*
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00 €*
*Prices are different for the subsidised trips with the F/B "SAMARIA Ι".
For these prices you may be informed by telephone +302821095511-30, +302825091221, +302825091491.

ΓΑΥΔΟΣ - ΣΟΥΓΙΑ

icon Adult (12+ Years old) 28,00€
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students
icon Child (5-12 Years old) 14,00€
icon Car (up to 4m) 35,00€
icon Car (over 4m) 46,00€
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00€
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00€

ΓΑΥΔΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

icon Adult (12+ Years old) 30,00€*
icon Adult Aller-retour (12+ Years old)
icon Students
icon Child (5-12 Years old) 15,00€*
icon Car (up to 4m) 35,00€
icon Car (over 4m) 50,00€
icon Motorcycle (up to 250cc) 15,00€*
icon Motorcycle (over 250cc) 20,00€*
*Prices are different for the subsidised trips with the F/B "SAMARIA Ι".
For these prices you may be informed by telephone +302821095511-30, +302825091221, +302825091491.

Tickets for trips to and/or from Gavdos are not available online. To reserve space for your vehicle, please contact the company’s office on +30.2821095511 & +30.2821095530 or by email to [email protected] . Passengers travelling on foot may purchase their tickets up to one hour before the departure time at local partner tourist offices.

Πλακιάς

Προσβάσιμος μέσω δύο εντυπωσιακών φαραγγιών, ο Πλακιάς είναι ένας από τους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς του νησιού. Ο ανεμώδης καιρός του, δεν αποτρέπει τους επισκέπτες από το να απολαύσουν τις όμορφες αμμώδεις παραλίες του, και για όσους θέλουν να εξερευνήσουν την γύρω περιοχή, ο Πλακιάς είναι το ιδανικό σημείο για να ξεκινήσετε. Κατά τους μήνες της καλοκαιρινής σεζόν, ο Πλακιάς πλημμυρίζει από τους επισκέπτες, τον χειμώνα όμως η εικόνα αλλάζει πλήρως και ο Πλακιάς μετατρέπεται σε ένα χαλαρό παραδοσιακό χωριό που προσφέρει την αυθεντική γεύση της κρητικής ζωής. Ο Πλακιάς ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα... ->

Αγία Γαλήνη

Η Αγία Γαλήνη είναι ένα γραφικό παραθαλάσσιο χωριό στις νότιες ακτές της κοιλάδας του Αμαρίου. Περίπου στα μέσα της νότιας ακτής της Κρήτης, αυτό το λαβυρινθικό χωριό βρίσκεται σε ένα πολυσύχναστο λιμάνι που περιβάλλεται από τα όροι όρος Σιδέροντας ή Σιδέρωτας, Κέδρος και Ψηλορείτη. Η αμφιθεατρική διάταξη της Αγίας Γαλήνης προσφέρει εντυπωσιακή θέα στον κόλπο της Μεσσαράς και το Λιβυκό Πέλαγος, και ήταν ένα από τα πρώτα τουριστικά θέρετρα της

Διαβάστε περισσότερα... ->

Γαύδος

Η Γαύδος βρίσκεται 26 μίλια (50 χλμ.) νότια της Χώρας Σφακίων. Oρθώνεται ανάμεσα σε Αφρική και Κρήτη, καταμεσής σχεδόν του λιβυκού πελάγους και αποτελεί το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, το τελευταίο σύνορό της με το νότο. Είναι ένα μικρό νησί έκτασης 29 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Έχει μόνιμο πληθυσμό περίπου 90 άτομα, αλλά αυτός ο αριθμός αυξάνεται το καλοκαίρι σε περίπου 3.500 – κυρίως από επισκέπτες που έρχονται για να απολαύσουν τα παρθένα αξιοθέατα του νησιού. Η Γαύδος είναι ένα από τα πιο ηλιόλουστα μέρη στην Ευρώπη. Είναι ένα νησί που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα... ->

Παλαιόχωρα

Η Παλαιόχωρα περιβάλλεται από τα Λιβυκό Πέλαγος πάνω σε μια μικρή χερσόνησο στη Δυτική Κρήτη. Αυτή η γραφική πόλη διαθέτει παρθένες παραλίες, ειδυλλιακούς κόλπους και έντονη νυχτερινή ζωή. Σε απόσταση μόλις 70 χιλιομέτρων από την ιστορική πόλη των Χανίων, προσφέρει συνδέσεις με πλοίο προς τα παραλιακά χωριά της Νότιας Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα... ->

Σούγια

Η Σούγια είναι ένα μικρό χωριό στα νοτιοδυτικά της Κρήτης, στο οποίο ο επισκέπτης απολαμβάνει μια χαλαρή ατμόσφαιρα καθόλη την διάρκεια του χρόνου. Αν και την επισκέπτονται πολλοί τουρίστες κάθε χρόνο, η Σούγια καταφέρνει και διατηρεί την γοητεία της. Οι περισσότεροι επισκέπτες της έρχονται εδώ για έναν και μόνο λόγο…να ξεφύγουν από βουή της καθημερινότητας. Αυτός ο μικρός παράδεισος έχει όλα όσα χρειάζεστε για ένα ήσυχο διάλειμμα – μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα... ->

Αγία Ρουμέλη

Χωρίς οδική σύνδεση, οι επισκέπτες που ανακαλύπτουν την Αγία Ρουμέλη τείνουν να έρχονται ξανά και ξανά. Η Αγία Ρουμέλη, είναι χτισμένη στην κατάληξη του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς. Ένα ιδιαίτερα όμορφο χωριό, στην άκρη του Λιβυκού πελάγους και στις ρίζες των Λευκών Ορέων. Βρίσκεται σε μία από τις περιοχές της Κρήτης με την πιο άγρια φύση, με σπάνια χλωρίδα, πανίδα και γεωλογία. Δύο χιλιόμετρα από την Αγία Ρουμέλη και αμέσως

Διαβάστε περισσότερα... ->

Λουτρό

Το Λουτρό είναι ένας όμορφος παραθαλάσσιος προορισμός που βρίσκεται σε έναν μικρό όρμο στη νότια ακτή της Κρήτης. Ο αρχαίος οικισμός των ασβεστωμένων κτιρίων βρίσκεται στους πρόποδες των πανύψηλων βουνών των Λευκών Ορέων που καταλήγουν σε έναν ημικυκλικό κόλπο που περιβάλλεται από τα παρθένα νερά του Λιβυκού πελάγους. Το Λουτρό παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό απρόσιτο εδώ και αιώνες και είναι

Διαβάστε περισσότερα... ->

Σφακιά

Η Χώρα Σφακίων, ή τα Σφακιά, είναι ένα όμορφο χωριό που βρίσκεται ανάμεσα στο Λιβυκό Πέλαγος και τα μαγευτικά Λευκά Όρη. Το χωριό είναι παραδοσιακό και αποτελεί ένα εξαιρετικό μέρος για διακοπές μακριά από πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα. Κατά μήκος της παραλίας θα βρείτε εστιατόρια και παραδοσιακές ταβέρνες, όπως επίσης και μερικά καταστήματα για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών σας. Μην περιμένετε νυχτερινά κέντρα και πολυτελή καταστήματα. Η Χώρα Σφακίων είναι παραδοσιακή, ιδανική για ταξιδιώτες που αναζητούν κάτι περισσότερο από τον ήλιο, την άμμο, το ποτό και τα ψώνια, αν και

Διαβάστε περισσότερα... ->