Ανακοινώσεις

Γνωστοποίηση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2023

Σας γνωρίζουμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Νότιο Δυτικής Κρήτης (ΑΝΕΝΔΥΚ) Α.Ε.», που πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2023 στα γραφεία της εταιρείας στο ΒΙΟ.ΠΑ. Χανίων και στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 78,00% του μετοχικού κεφαλαίου, ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ενημερώθηκαν εκτενώς οι παραβρισκόμενοι για θέματα της εταιρείας και παρουσιάστηκε το

Διαβάστε περισσότερα... ->

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H Εταιρεία δεν δέχεται κρατήσεις για παιδιά κάτω των 15 ετών που δε συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα. Οι ανήλικοι επιβάτες άνω των 15 ετών μπορούν να ταξιδεύουν ασυνόδευτοι, αρκεί να υποβάλουν προς την εταιρεία δήλωση υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς τους ή τον κηδεμόνα τους, μέσω της οποίας οι γονείς / κηδεμόνες δηλώνουν ότι φέρουν την απόλυτη ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί στο ανήλικο κατά την διάρκεια του ταξιδιού ή

Διαβάστε περισσότερα... ->