Μπορεί να ταξιδέψει και το κατοικίδιο μαζί μου;

Πόση ώρα πριν τον απόπλου πρέπει να βρίσκομαι στο λιμάνι;
September 11, 2019
Ποίους προορισμούς εξυπηρετεί η εταιρία;
September 11, 2019

Τα κατοικίδια πρέπει να είναι εμβολιασμένα και να συνοδεύονται από το πρόσφατα ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας.
Για λόγους υγιεινής, απαγορεύεται η παραμονή των κατοικίδιων στους εσωτερικούς χώρους του πλοίου. Εφόσον κυκλοφορούν θα πρέπει να είναι δεμένα με λουρί και να φορούν υποχρεωτικά φίμωτρο. Τα πλοία μας διαθέτουν ειδικούς κλωβούς φύλαξης για τα κατοικίδια εφόσον ζητηθεί η παραμονή τους εκεί.