Επιτρέπεται το κάπνισμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού;

Πρέπει να αναφέρω κάποιο πρόβλημα υγείας που έχω πριν την αναχώρηση;
September 11, 2019

Το κάπνισμα απαγορεύεται στους κλειστούς χώρους. Μπορείτε να καπνίσετε στους εξωτερικούς χώρους και για λόγους ασφαλείας και υγιεινής, παρακαλείστε να μη πετάτε αναμμένα τσιγάρα στους χώρους των πλοίων και τη θάλασσα.